Lingių k., Priekulės sen.
LT-96355 Klaipėdos raj.

2017 metų susirinkimas

SB “Guboja“ narių susirinkimas vyks 2017 m. balandžio 8 d. 13.00 val. adresu: Puodžių g. 1, Klaipėda.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. 2016 m. bendrijos ūkinės ir finansinės ataskaitos veiklos tvirtinimas.
 3. 2016 m. revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
 4. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
 5. Revizijos komisijos rinkimai.
 6. Nutarimo dėl nario ir kitų tikslinių mokesčių, dėl mokesčių nustatymo kitiems asmenims tvirtinimas.
 7. 2017 m. ūkinės veiklos sąmatos tvirtinimas.
 8. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 9. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
 10. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas.
 11. Atnaujinto bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
 12. Gatvių pavadinimų lentelių įrengimo klausimas.
 13. Gyvenamoji zona ženklų įrengimo klausimas.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais galima adresu:(Bendrijos buveinėje) Nidos g. 42, Lingių k. Klaipėdos r. antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val., priėmimo valandomis. Bendrijos nariai, pageidaujantys kandidatuoti į bendrijos valdybą ar revizijos komisiją, iki 2017-03-25 d. turi kreiptis su pareiškimu į valdybos pirmininką.

SB Guboja revizijos komisijos darbo reglamentas
SB Guoja valdybos darbo reglamentas
Siūlomų sprendimų projektai
SB „Guboja“ įstatai (projektas)

Sodininkų bendrijos narių registracija vyks nuo 13.00 iki 13.30 val.

SB Guboja Valdyba