Lingių k., Priekulės sen.
LT-96355 Klaipėdos raj.

2019 metų pakartotinis susirinkimas

SB “Guboja“  narių pakartotinis susirinkimas vyks 2019 m. rugsėjo  14 d. 13.00 val. Adresu: Puodžių g. 1, Klaipėda, karalienės Luizės Jaunimo centras.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2018 m. bendrijos ūkinės ir finansinės ataskaitos veiklos tvirtinimas. 
  3.  2018 m.  revizijos komisijos išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
  4. Nutarimo dėl nario ir kitų tikslinių mokesčių, dėl mokesčių nustatymo kitiems asmenims tvirtinimas. Tikslinių įmokų siūloma nerinkti, kelių remontui ir priežiūrai naudoti lėšas kauptas vandentvarkos projekto vystymui. 
  5. 2019 m. ūkinės veiklos sąmatos tvirtinimas.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais ir savo nuomonę dėl siūlomų sprendimų iš anksto pareikšti raštu galima adresu :(Bendrijos buveinėje) Nidos g. 42, Lingių k. Klaipėdos r. antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val., priėmimo valandomis.

Sodininkų bendrijos narių registracija vyks nuo 13.00 iki 13.15 val.

SB Guboja Valdyba