Lingių k., Priekulės sen.
LT-96355 Klaipėdos raj.

2022 metų susitinkimas

SB “Guboja“ narių dėmesiui.
KVIETIMAS
Kviečiame bendrijos narius, pageidaujančius kandidatuoti į bendrijos valdybą, bendrijos valdybos pirmininko poziciją ir į revizijos komisiją, iki 2022-06-18 d. kreiptis su pareiškimu į valdybos pirmininką, priėmimo dienomis:

Antradieniais nuo 9:00 val. iki 11:00 val.
Šeštadieniais nuo 9:00 val. iki 12:00 val..

SB Guboja Valdyba