Lingių k., Priekulės sen.
LT-96355 Klaipėdos raj.

2022 narių susirinkimas

SB “Guboja“ narių susirinkimas vyks 2022 m. liepos 9 d. 13:00 val. Adresu: Puodžių g. 1, Klaipėda, karalienės Luizės Jaunimo centras.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2019-2021 m. bendrijos ūkinės ir finansinės ataskaitos veiklos tvirtinimas.
  3. 2019-2021 m. revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
  4. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
  5. Revizijos komisijos rinkimai.
  6. Nutarimo dėl nario ir kitų tikslinių mokesčių, dėl mokesčių nustatymo kitiems asmenims tvirtinimas.
  7. Biuro-konteinerio nuomos bendrijos buveinei tvirtinimas.
  8. 2022 m. ūkinės veiklos sąmatos tvirtinimas.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais galima adresu:(Bendrijos buveinėje) Nidos g. 42, Lingių k. Klaipėdos r. antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val., priėmimo valandomis. Bendrijos nariai, negalintys dalyvauti susirinkime kviečiami dėl svarstomų klausimų balsuoti iš anksto raštu buveinėje.

Sodininkų bendrijos narių registracija vyks nuo 13.00 iki 13.15 val.

SB Guboja Valdyba