Lingių k., Priekulės sen.
LT-96355 Klaipėdos raj.

Pakartotinis 2017 metų susirinkimas

SB “Guboja“ pakartotinis  narių susirinkimas vyks 2017 m. birželio  10 d. 13.00 val. Adresu: Puodžių g. 1, Klaipėda.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. 2016 m. bendrijos ūkinės ir finansinės ataskaitos veiklos tvirtinimas.
 3. 2016 m.  revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.
 4. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
 5. Revizijos komisijos rinkimai.
 6. Nutarimo dėl nario ir kitų tikslinių mokesčių, dėl mokesčių nustatymo kitiems asmenims tvirtinimas.
 7. 2017 m. ūkinės veiklos sąmatos
 8. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 9. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
 10. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas.
 11. Atnaujinto bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
 12. Gatvių pavadinimų lentelių įrengimo klausimas.
 13. Gyvenamoji zona ženklų įrengimo klausimas.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais galima adresu:(Bendrijos buveinėje) Nidos g. 42, Lingių k. Klaipėdos r. antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val., priėmimo valandomis. Bendrijos nariai negalintys dalyvauti susirinkime savo nuomonę gali išreikšti raštu.

Sodininkų bendrijos narių registracija vyks nuo 13.00 iki 13.30 val.

SB Guboja Valdyba

Susirinkimo protokolas

Revizijos komisijos išvada