Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: [2016-12-29][nuasmenintas sprendimas byloje][e2A-1669-163-2016].docx
Bylos nr.: e2A-1669-163/2016
Bylos rūšis: civilinė byla
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Sodininkų bendrija "Guboja" 263682580 Ieškovas
Uostamiesčio teisinės paslaugos 302563915 ieškovo atstovas
Kategorijos:
2. SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių
2.1.28. Iš kitų sutarčių rūšių kilusios bylos
2. CIVILINIAI TEISINIAI SANTYKIAI
2.5. Prievolių teisė
2.5.1. Prievolės:
2.5.1.3. Prievolių rūšys:
2.5.1.3.6. Piniginės prievolės
3. CIVILINIS PROCESAS
3.3. Teismų procesinių sprendimų kontrolės formos ir proceso atnaujinimas
3.3.1. Apeliacinis procesas:
3.3.1.21. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutartis, sprendimo ir nutarties priėmimas bei paskelbimas

Civilinė byla Nr. e2A-1669-163/2016

                        Teisminio proceso Nr. 2-24-3-01057-2016-3

                        Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

                        2.5.1.3.6.; 3.3.1.21

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. gruodžio 28 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kristinos Domarkienės, Albinos Pupeikienės ir Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. C. (A. C.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės sodininkų bendrija „Guboja“ ieškinį atsakovui A. C. dėl skolos priteisimo.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovė ieškiniu iš atsakovo prašė priteisti 430,02 skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus grindė tuo, kad ieškovės administruojamoje teritorijoje yra atsakovui priklausantys žemės sklypai, adresu (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r., ir (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r. Atsakovas nėra ieškovės narys, todėl jam kasmet paštu yra pateikiama sąskaita dėl mokesčio, skirto bendrijos išlaikymui, sumokėjimo, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė, šių sąskaitų neapmokėjo. Atsakovo skolą sudaro įsiskolinimai pagal 2010-04-17, 2011-04-09, 2012-07-24, 2013-04-27, 2014-06-28, 2015-07-04 ieškovės narių sprendimus, kurie nėra apskųsti. Teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad atsakovas dalį įsiskolinimo ieškovei mokėjo, kitą dalį mokėti atsisakė. Sodininkų bendrijos susirinkimų sprendimai dėl mokesčio realiai patiriamomis išlaidomis negrindžiami, nes susirinkimo metu negali būti numatyta, kokios konkrečiai bus išlaidos, tokios prievolės nenumato ir Lietuvos Respublikos SBĮ.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2016-07-22 sprendimu ieškovės ieškinį tenkino visiškai ir nusprendė priteisti iš atsakovo 430,02 Eur įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 430,02 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 256,68 Eur  bylinėjimosi išlaidų ieškovei. Priteisti iš atsakovo 5,32 Eur žyminio mokesčio valstybei.
 2. Teismas byloje nustatė, kad ieškovės sodininkų bendrijos „Guboja“ narių susirinkimų 2010-04-17 protokolu Nr. 01, 2011-04-09 protokolu Nr. 2, 2012-07-24 protokolu Nr. 01, 2013-04-27 protokolu Nr. 1, 2014-06-28 protokolu Nr. 1, 2015-07-04 Nr. 1 nustatyti bendrijos nario, ne bendrijos nario mokestis ir kitų tikslinių mokesčių dydžiai. Atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. 5513-0026-0001, esantis (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r., ir žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r. Ieškovės skaičiavimu, už laikotarpį nuo 2010 m. iki 2015 m. atsakovas ieškovei skolingas 430,02 Eur. Atsakovas apie narių susirinkimų priimtus sprendimus buvo informuotas registruotais pranešimais paštu. 2016-04-07 ieškovė informavo atsakovą apie susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas 2005-2011 m. metais ieškovei mokėjo nario mokestį, 2006-2009 m. – tikslinius įnašus.
 3. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas, nuosavybės teise valdydamas sodo bendrijoje esančius žemės sklypus, privalo mokėti mokesčius pagal Lietuvos Respublikos SBĮ, sodininkų bendrijos „Guboja“ įstatus bei sodininkų bendrijos „Guboja“ visuotinių susirinkimų sprendimus. Pateikti įrodymai, kad atsakovas, anksčiau 2005-2011 m. mokėjo nario mokestį, 2006-2009 m. – tikslinius įnašus. Argumentai, kodėl jis laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2015 m. įmokų nebemoka, t. y., kad sodininkų bendrija neturi registruoto bendrojo naudojimo turto, kad nėra pateikusi objekto sąrašo, narių ir ne narių skaičiaus, informacijos apie bendrojo naudojimo objektų priežiūrai išleistas lėšas ir kt., yra teisiškai nepagrįsti, nes atsakovo įsiskolinimas kyla iš visuotinių narių priimtų sprendimų, kurie yra galiojantys.

III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti.
 2. Atsakovas nurodo, kad LR Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau SBĮ) 22 straipsnio 1 dalis numato, kad, asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Kadangi SB „Guboja“ neturi turto, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausytų ir atsakovui, negali būti nustatomi mokesčiai „bendrijos išlaikymui“, kurios atsakovui kiltų prievolė mokėti.
 3. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad nėra tokio teisinio reglamentavimo, kuris numatytų mokėti mokesčius už tai, kad sklypas yra kažkokioje „teritorijoje“, LR Civiliniame kodekse, į kurį padarytos nuorodos LR Sodininkų bendrijų įstatyme, numato, kad bendraturčiai turi pareigą prisidėti prie bendrojo turto išlaikymo.
 4. Taip pat nurodo, kad ne bendrijos nario teisės ir pareigos kyla ne bendrijos narių priimtų sprendimų pagrindu, o daiktinės teisės pagrindu, taigi nesant bendrosios dalinės nuosavybės, nėra ir ne bendrijos nariui pareigos vykdyti bendrijos narių priimtų asmeniniams poreikiams tenkinti numatytų sprendimų.
 5. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimu iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Apeliacinis skundas tenkintinas.

 

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimą apeliacinės instancijos teismas tikrina ex officio, neatsižvelgdamas į apeliaciniame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 329 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. LR CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 3. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl asmens prievolės mokėti mokestį skirtą sodų bendrijos išlaikymui, nepriklausomai nuo to asmuo yra ar nėra sodų bendrijos narys.
 4. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, juo prašė priteisti iš atsakovo 430,02 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškovės – sodų bendrijos teritorijoje, yra atsakovui priklausantys žemės sklypai, todėl nors atsakovas ir nėra sodų bendrijos narys, privalo mokėti mokesčius, skirtus sodų bendrijos išlaikymui.
 5. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai.
 6. Pirmosios instancijos teismas byloje teisingai nustatė faktines aplinkybes, kad ieškovės sodininkų bendrijos „Guboja“ narių susirinkimų 2010-04-17 protokolu Nr. 01, 2011-04-09 protokolu Nr. 2, 2012-07-24 protokolu Nr. 01, 2013-04-27 protokolu Nr. 1, 2014-06-28 protokolu Nr. 1, 2015-07-04 Nr. 1 nustatyti bendrijos nario, ne bendrijos nario mokestis ir kitų tikslinių mokesčių dydžiai. Atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r., ir žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) Priekulės sen., Klaipėdos r. Ieškovės skaičiavimu, už laikotarpį nuo 2010 m. iki 2015 m. atsakovas ieškovei skolingas 430,02 Eur. Atsakovas apie narių susirinkimų priimtus sprendimus buvo informuotas registruotais pranešimais paštu. 2016-04-07 ieškovė informavo atsakovą apie susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas 2005-2011 m. metais ieškovei mokėjo nario mokestį, 2006-2009 m. – tikslinius įnašus.
 7. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, juo nurodo, kad LR Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau SBĮ) 22 straipsnio 1 dalis numato, kad, asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra. Kadangi SB „Guboja“ neturi turto, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausytų ir atsakovui, negali būti nustatomi mokesčiai „bendrijos išlaikymui“, kurios atsakovui kiltų prievolė mokėti. Nėra ir tokio teisinio reglamentavimo, kuris numatytų mokėti mokesčius už tai, kad sklypas yra kažkokioje „teritorijoje“, LR Civiliniame kodekse, į kurį padarytos nuorodos LR Sodininkų bendrijų įstatyme, numato, kad bendraturčiai turi pareigą prisidėti prie bendrojo turto išlaikymo
 8. Taip pat nurodo, kad ne bendrijos nario teisės ir pareigos kyla ne bendrijos narių priimtų sprendimų pagrindu, o daiktinės teisės pagrindu, taigi nesant bendrosios dalinės nuosavybės, nėra ir ne bendrijos nariui pareigos vykdyti bendrijos narių priimtų asmeniniams poreikiams tenkinti numatytų sprendimų.
 9. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrija yra atitinkamo administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjų sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį; bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, mėgėjų sodo teritorija – tai savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).
 10. SBĮ 24 straipsnyje nurodyta, kad SB pajamas sudaro: bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai; infrastruktūros ir jos priežiūros (aplinkos tvarkymo) mokestis, mokamas kitų asmenų; pajamos iš bendrijos turto; iš bendrijos veiklos gautos pajamos; valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos; fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas; kitos teisėtai įgytos pajamos. Infrastruktūros ir jos priežiūros mokesčiai yra tiksliniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-499-706/2016).
 11. Minėta, kad SBĮ reglamentuojamų santykių subjektai yra ne tik sodininkai, sodininkų bendrijos nariai, bet ir kiti asmenys, nuosavybės ar kitų teisių pagrindu valdantys sodo žemės sklypus. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad visi sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2014).
 12. Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų ieškovės narių susirinkimų protokolų matyti, kad 2010-04-17 Protokolu Nr. 1 buvo nuspręsta patvirtinti 2010 metų nario mokestį ne bendrijos nariams – 26 Lt už 1 arą, tikslines įmokas kelių ir remonto priežiūrai – 50 Lt už kiekvieną valdomą sklypą; 2011-04-09 Protokole Nr. 2 6 dienotvarkės klausimu dėl pajamų ir išlaidų sąmatos 2011 metams tvirtinimo, nariai nusprendė ne bendrijos nariams, turintiems sklypą bendrijoje, metinį mokestį už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais, nustatyti 210 Lt mokestį už kiekvieną valdomą sklypą; 2013-04-27 Ataskaitiniame narių susirinkimo protokole Nr. 1 nuspręsta ne bendrijos nario metinį mokestį už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais, skaičiuoti už 1 arą – 13 Lt, tikslinės įmokos kelių remontui ir priežiūrai – 50 Lt už kiekvieną valdomą sklypą; 2014-06-28 Protokolu Nr. 1 7 klausimu buvo spręsta dėl pajamų ir išlaidų sąmatos 2014 metams tvirtinimo, nariai nusprendė, kad ne bendrijos nariui metinis mokestis skaičiuojamas už 1 arą yra 13 Lt, tikslinės įmokos kelių remontui ir priežiūrai – 50 Lt (iš jų 10 Lt atidėti į rezervinį fondą, vandentvarkos projekto vystymo daliniam finansavimui; 2015-07-04 protokolu Nr. 1, sodų bendrijos nariai nusprendė ne bendrijos nariui taikyti 3,77 Eur mokestį, tikslinės įmokos kelių remontui ir priežiūrai – 14,48 Eur už kiekvieną valdomą sklypą. Taigi iš atsakovui kaip ne bendrijos nariui nustatytų įmokų, matyti, kad įmokos yra planinės, siekiant suformuoti einamųjų metų pajamas ir išlaidas, todėl ieškovės prašomų priteisti mokesčių negalima kvalifikuoti SB bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidomis. Ieškovės susirinkimuose nuspręstų rinkti mokesčių diferenciacija ir jų (mokesčių) turinys nėra aiškus. Sprendžiant dėl atsakovo, kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturčio, prievolės prisidėti prie išlaidų, skirtų šiems objektams bendrijoje išlaikyti, turi būti nurodyta kuriam iš bendrojo naudojimo objektų ir kokiai priežiūrai skirtos išlaidos. Ieškovės prašomi priteisti mokesčiai nekonkretizuoti kaip infrastruktūros ir jos priežiūros.
 13. Pagal SBĮ 7 straipsnio 5 dalį asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Nagrinėjamu atveju matyti, kad atsakovas nors ir buvo informuotas apie susidariusius įsiskolinimus 2011-02-28, 2011-09-19, 2012-03-10, 2012-03-26, 2014-03-10, tačiau pateiktuose informaciniuose raštuose ieškovė nurodė tik įsiskolinimo sumas bei įspėjimą apie galimai taikytinus delspinigius. Pažymėtina, kad galiojantys visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose priimti sprendimai privalomi visiems sodo sklypų valdytojams nepriklausomai nuo jų narystės bendrijoje, tačiau jie (sklypų valdytojai) apie susirinkimuose priimtus sprendimus turi būti tinkamai informuoti. Sąskaitų pateikimas nėra formalus veiksmas. Sąskaitomis atskleidžiamas žemės sklypo esančio bendrijos teritorijoje savininko prievolės bendrijai turinys. Gavęs sąskaitą ir nesutikdamas su joje nustatyta mokėjimo prievole savininkas gali ją ginčyti. Taigi bendrija turi aiškiai išskirti, kokias paslaugas ji suteikė ne bendrijos nariui, ir pagal tai nustatyti jo mokėtiną sumą, t. y. pateikti sąskaitą. Nesant tokių apskaičiavimų bei išlaidų patyrimą pagrindžiančių įrodymų, negalima apibrėžti ne bendrijos nario prievolės bendrijai apimties. Vien tik bendrijos visuotinių narių susirinkimų protokolai nėra pakankamas įrodymas pagrįsti bendrijos reikalavimo teisės dydžio. Tam būtini įrodymai apie konkrečias ne bendrijos nariui suteiktas paslaugas, t. y. bendrijos turėtas išlaidas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai, išlaikymui, mokesčiams mokėti. Taigi ieškovė, nepateikdama atsakovui sąskaitų, neįgyvendino įstatyminės pareigos (SBĮ 7 straipsnio 5 dalis). Patirtų išlaidų skaičiavimas ne pagal realiai patirtas sąnaudas, bet pagal planuotas patirti, gali sąlygoti nepagrįstą sodininkų bendrijos praturtėjimą asmens, nesančio bendrijos nariu, kuris moka ne nario mokestį, o atlygina jam suteiktų paslaugų išlaidas, sąskaita.
 14. Taigi nagrinėjamu atveju įvertinus tas aplinkybes, kad ieškovė reikalavo atsakovą mokėti mokesčius ruošiant kasmetinį pajamų ir išlaidų balansą, atsakovui nesant bendrijos nariu, ieškovei nepateikus atsakovui detalizuotos sodų bendrijoje atliktų darbų sąmatos ir kainų, todėl neatlikus savo pareigos tinkamai informuoti ne bendrijos narį apie atliktus darbus, konstatuotina, kad nėra pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovės reikalaujamo apmokėti įsiskolinimo.
 15. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai įvertino byloje susiklosčiusias aplinkybes, byloje pateiktus rašytinius įrodymus, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą byloje. Taigi yra pagrindas naikinti todėl yra pagrindas sprendimą naikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti (LRCPK 326 str. 1 d. 2 p.).

Dėl bylinėjimosi išlaidų.

 1. Atsakovas apteikė prašymą priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LRCPK 93 str. 1 d.).
 3. Nagrinėjamu atveju panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmetus, yra pagrindas priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 4. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovas sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį už apeliacinio skundo pateikimą. Atsakovo apeliacinį skundą tenkinus, yra pagrindas šią sumą priteisti iš ieškovės atsakovo naudai.
 5. Duomenų apie kitas atsakovo patirtas išlaidas byloje nėra pateikta.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

 

              n u s p r e n d ž i a :

 

              panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės sodininkų bendrijos „Guboja“ ieškinį atmesti.

              Priteisti atsakovui A. C. (A. C.) 15 Eur žyminio mokesčio.

 

 

 

 

Teisėjos              Kristina Domarkienė

 

 

              Albina Pupeikienė

 

 

              Alona Romanovienė

 

 


Paminėta tekste:
 • CPK 320 str. Bylos nagrinėjimo ribos
 • CPK 329 str. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas
 • CPK 321 str. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka
 • CPK 322 str. Apelianto teisė prašyti rašytinio proceso
 • e3K-3-499-706/2016
 • 3K-3-91/2014