Vieša sprendimų paieškaPavadinimas: nuasmeninta nutartis byloje [A-552-568-14].docx
Bylos nr.: A-552-568-14
Bylos rūšis: administracinė byla
Teismas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Raktiniai žodžiai:
Teisiniai terminai:
Šalys:
Vardas/Pavardė/Pavadinimas Kodas Byloje kaip
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrius 188704927 atsakovas
Sodininkų bendrija "Guboja" 263682580 trečiasis suinteresuotas asmuo
Kategorijos:
1. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
1.2. Bylos dėl žemės teisinių santykių
1. ADMINISTRACINĖS BYLOS, KYLANČIOS IŠ GINČŲ DĖL TEISĖS VIEŠOJO AR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SRITYJE
1.4. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
1.4.5. Kiti ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių
3. ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA
3.6. Teismo išlaidos
3.21. Teismo sprendimas

Administracinė byla Nr. A552-568/2014

Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00383-2013-5

Procesinio sprendimo kategorija 59

(S)

 

 LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2014 m. birželio 25 d.

Vilnius

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos (duomenys neskelbtini) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A552-568/2014 pagal pareiškėjo A. C. (A. C.) skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui sodininkų bendrijai (duomenys neskelbtini) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė:

 

I.

 

Pareiškėjas A. C. skundu ir patikslintu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2012 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. 12SD (14.12.104)-749; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyriaus 2013 m. vasario 12 d. sprendimus Nr. 12SD (14.12.104)-422 ir Nr. 12SD (14.12.104)-423; 3) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos pagal pareiškėjo prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, kuriame būtų projektuojami 0,0322 ha ploto įsiterpę valstybinės žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) gatvėse, besiribojantys su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais, esančiais (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) kaime, (duomenys neskelbtini) seniūnijoje, Klaipėdos rajone, rengimą.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu pareiškėjo A. C. skundą ir patikslintą skundą atmetė kaip nepagrįstą, trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos (duomenys neskelbtini) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkino iš dalies ir iš pareiškėjo priteisė 1 400 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Pareiškėjas A. C. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-568/2014 pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pareiškėjas su pateiktu prašymu nesutinka.

 

Teisėjų kolegija

 

konstatuoja:

 

II.

 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

Bylos duomenimis nustatyta, kad įsiteisėjęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A552-568/2014 yra palankus trečiajam suinteresuotam asmeniui sodininkų bendrijai (duomenys neskelbtini), todėl pastarasis įgijo teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Trečiojo suinteresuoto asmens prašymas paduotas ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu 14 dienų terminu.

Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, didžiausia suma, kuri gali būti priteista už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1 500 Lt (1 000 x 1,5). Byloje esanti 2013 m. spalio 16 d. sąskaita-faktūra Nr. 17 (b. l. 22), 2013 m. spalio 17 d. mokėjimo nurodymas Nr. 878 (b. l. 45) patvirtina, kad trečiojo suinteresuoto asmens faktinės išlaidos, susijusios su atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymu, sudaro 200 Lt, t. y. neviršija nustatytos ribos, atitinka suteiktos teisinės paslaugos pobūdį ir turinį, yra pagrįstos bei racionalios, todėl pareiškėjui kyla pareiga jas visiškai atlyginti.

Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiasis suinteresuotas asmuo sodininkų bendrija (duomenys neskelbtini) turi teisę gauti 200 Lt bylinėjimosi išlaidų.

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

 

n u t a r i a:

 

Trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos (duomenys neskelbtini) prašymą tenkinti.

Priteisti iš pareiškėjo A. C. (A. C.) trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos  (duomenys neskelbtini) naudai 200 litų teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Nutartis neskundžiama.

 

Teisėjai                                                        Laimutis Alechnavičius

 

 

Ramūnas Gadliauskas

 

 

Irmantas Jarukaitis

 


Paminėta tekste:
  • CPK
  • CPK 98 str. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas